Mokymosi visą gyvenimą programa

ES Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis finansuotas Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Koučingo įgūdžiai kalinių profesinio rengimo specialistų kompetencijoms ir darbo efektyvumui didinti“. Švietimo mainų paramos fondo pripažintas geriausiu 2012 m. mobilumo projektu.
Įkalinimo įstaigose dirbantys 26 profesinio rengimo mokytojai iš visos Lietuvos vyko į privatų HM kalėjimą Lowdham Grange, įsikūrusį Notingamšyre, Jungtinėje Karalystėje. Projekto dalyviai susipažino su tvarka šioje įkalinimo įstaigoje ir mokėsi koučingo, kad galėtų siekti efektyvesnės kalinių socialinės reabilitacijos. Juos mokė daugiau kaip 30 metų patirtį turinti koučingo meistrė Lesley Matile.
Projekto rengėjas – Tarptautinės šeimos asociacija, bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu prie LR teisingumo ministerijos ir Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla bei Alytaus, Panevėžio, Marijampolės ir Elektrėnų profesinio mokymo centrais.