Grundtvig

ES Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis finansuotas Grundtvig tarptautinis seminaras „Menininkų socialinė integracija migracijos kontekste“.
Kiekvienas yra menininkas, bet ne kiekvienas tai žino! Projekto dalyviai, atvykę į Lietuvą iš įvairių Europos šalių, pasijautė tarsi menininkai migracijoje. Kompozitorė Lina Lapelytė juos mokė garso ekologijos, dailininkas Darius Laumenis – spalvų ir formų dermės. Projekto dalyviai vyko į Europos kultūros sostinę Telšius, kur susitiko su pasaulio lietuvių menininkų dirbtuvių „Migruojantys paukščiai“ dalyviais, pakeliui aplankė unikalų Kryžių kalną netoli Šiaulių. Taip pat jie apsilankė Lietuvos Respublikos Seime, Vilniaus miesto savivaldybėje, o projekto pabaigoje net davė interviu LRT televizijai.
Projekto rengėjas – VšĮ „Išeivijos idėjų centras“.