Vystomi projektai

Vystomi projektai

Nuo 2020 m. vykdome iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0532 „Savanoryste grįstas paramos paskirstymo centras, kaip socialinės integracijos erdvė“, siekiant vietos plėtros strategijos tikslų. Projekte sudaromos palankios sąlygos mažinti gyventojų socialinę atskirtį Vilniaus „Pietinėje“ teritorijoje, pasitelkiant ir integruojant vietos bendruomenę. Projekto partneris VO „Naujininkų bendruomenė“.

Nuo 2020 m. vykdome iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0529 „Individualizuotos socialinės paslaugos ir darbo įgūdžių formavimas darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims“. Projektas vykdomas Vilniaus „Šiaurinėje“ teritorijoje, įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Siekiama pagerinti bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje, jiems įgyjant naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių.

Projekto partneris Asociacija „Šnipiškiečių namai“.