2021 m. Veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys